Kinh doanh online hiệu quả – vì sao bạn vẫn chưa thành công?

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình cũng kinh doanh online như người ta, kinh doanh các sản phẩm chất lượng tương đương nhưng vẫn chưa thành công, doanh thu vẫn leo lét ở mức phải chăng trong khi những đối thủ cạnh tranh ngày càng “bành trướng” và mở rộng hơn bạn? Continue reading